Den webbläsare du använder är för gammal. Uppgradera din webbläsare eller ladda ner en annan webbläsare som Google Chrome eller Firefox.

Dina Rättigheter

Information

Vid inställd eller försenad avgång har du rätt att bli informerad om följande:

  • Eventuella driftsstörningar inom 30 minuter efter planlagd avgång enligt tidtabellen
  • Uppdaterad information angående ny avgångs- och ankomsttid så snart dessa upplysningar är tillgängliga

Inställd eller försenad avgång

Om avgången blir inställd eller är försenad i mer än 90 minuter i förhållande till tidtabellen har du som redan bokat biljett rätt till följande:

Kostnadsfri måltid eller förfriskning i skälig proportion till väntetiden
Hotellinkvartering där det är nödvändigt

Val mellan:

– Återbetalning av biljett och ifall relevant tillsvarande kostnadsfri retur till resans avresehamn enl. biljetten. Ges endast om du inte reser med båten.

Eller

– Ombokning av biljett utan extra kostnader samt kostnadsfri transport mellan hamnterminalerna.

Om Color Line kan bevisa att den inställda turen eller förseningen beror på
väderförhållanden som äventyrar en säker drift av fartyget har du INTE rätt till ersättning i fall förfriskning eller hotellinkvartering.

Försenad ankomst

Om ankomst till slutdestinationen är försenad i förhållande till tidtabellen har du rätt till ersättning som motsvarar 25 % av transportandelen av biljett-priset om förseningen är minst:

  • 1 timme och där planerad resa har en överfartstid upp till 4 timmar
  • 2 timmar och där planerad resa har en överfartstid på mer än 4 timmar och upptill 8 timmar
  • 3 timmar och där planerad resa har en överfartstid på mer än 8 timmar och upptill 24 timmar
  • 6 timmar och där planerad resa har en överfartstid på mer än 24 timmar

Ersättningen motsvarar 50 % av biljettens transportandel om en försenad ankomst fördubblats i förhållande till ovan punkter.

Du har inte rätt till ersättning om Color Line kan bevisa att den inställda turen eller förseningen berodde på väderförhållanden som skulle ha äventyrat en säker drift av fartyget eller på extraordinära omständigheter som hindrat utförandet av passagerartransporten, t.ex. räddningsinsatser, personskada och fall sjukdom och som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Särskild assistans

Personer med funktionshinder och nedsatt rörlighet skall inte diskrimineras. Denna passagerargrupp har rätt till kostnadsfri assistans från att de anländer till hamnen de skall resa från, tills att de lämnar hamnen på överenskommen tid.

Klagomål

Klagomål samt rätt till ersättning i förbindelse med driftsstörningar riktas först direkt till Color Line. Klagomålet måste skriftligt lämnas senast 2 månader efter den berörda avgången. Om du inte får den hjälp, service och assistans du har rätt till i samband med din resa kan man i Sverige också klaga efteråt. Klagomålet riktar sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kommer att behandla klagomål på rederier, resebyråer och hamnar. Du kan lämna klagomål på allt med direkt anknytning till genomförandet av sjötransporten, till exempel förseningar eller inställda avgångar.

www.arn.se
arn@arn.se

Vi gör er uppmärksam på att informationen är återgiven utan förpliktelser.